Alternativno pozorište u Jugoslaviji osamdesetih

0000

000

00

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

Oglas POLITIKA, 14. februar 1995.

Odluka FDU, 16. februar 1995.

DIPLOMA Filip Mladenovic

Mr Filip Mladenovic, Fakultet dramskih umetnosti Beograd

NAPOMENA: Na sledećoj stranici /ABOUT/ prezentirani su dokumenti, fotografije, video zapisi… o alternativnom teatru u Jugoslaviji osamdesetih, sa ciljem da ovaj sajt bude svojevrsna online enciklopedija naslovne teme.

Dobrošli su svi dokumenti, fotografije, video zapisi, linkovi… na e-mail adresi: filipmladenovic@hotmail.com